បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកការណ៍វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិស្ទីអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាខែមនិងក្រុមការងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត


http://www.khmer.rfi.fr/cambodia-itw-01072014

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសត្រូវបានប្អូនស្រីសំណព្វចិត្តអ៊ឹម រចនា ធ្វើបទសម្ភាសន៍ឲ្យស្ថានីយ៍វទ្យុបារាំងអន្តរជាតិហៅកាត់ថា RFi ដែលនិយាយអំពី ព្រឹត្តិការណ៍បាខែមដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី១៣ ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ និងអំពីក្រុមការងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។ ក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួល​ក្រុម​អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីបាខែម ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា នឹងមានការចូលរួមដាក់ពាក្យសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់កម្មវិធីបាខែមភ្នំពេញឆ្នាំនេះ ព្រមទាំងមានការអញ្ញើញចូលរួមចំពោះកម្មវិធីនេះផ្ទាល់។ សូមអរគុណ និងជួបគ្នានៅសាលាតិចណូទាំងអស់គ្នា៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s