ពាក្យខ្មែរប្រចាំថ្ងៃ៖ ព្រះអស្សុរាជ (២៨ឧសភា២០១៤)


ពាក្យខ្មែរប្រចាំថ្ងៃ (២៨ឧសភា២០១៤)

ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ជាប្រចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនូវពាក្យខ្មែរមួយចំនួនដែរយើងមិនសូវដែលជួបប្រទះ ឬក៏សឹងតែមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៀតឡើយ។ ទោះយ៉ាងណា ការចែករំលែកនេះ មិនមែនធ្វើឡើងក្នុងនាម​ជាការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិញទេ តែគឺជាការចែករំលែកមួយទុកជាការរក្សាទុកនូវអ្វីដែលយើងមាន។ ខ្ញុំគិតថាភាសាខ្មែរជាភាសាមួយដែលមានឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាព ហើយពួកយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នូវពាក្យមួយចំនួនដែលមានពិតនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ។ ជាចុងក្រោយ, ខ្ញុំគិតថា ពួកយើងដែលជាកូនខ្មែរ មិនចាំបាច់ថាលុះត្រាតែជាអ្នកប្រាជ្ញឬអ្នកជំនាញផ្នែក​អក្សរសាស្រ្ត ដើម្បីបើកទំព័រក្នុងការយល់ដឹងកំរិតនេះនេះទេ គឺវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនីមួយៗ, ចងចាំនិងយល់ដឹងបានប៉ុន្មាន ក៏តាមតែប៉ុណ្ណឹងទៅ។ សូមអរគុណ។

សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានពាក្យមួួយគឺ “ព្រះអស្សុរាជ” ដែលជារាជស័ព្ទសម្រាប់ពាក្យថា “ទឹកភ្នែក”។

សូមរងចាំនូវការបញ្ចូលនាថ្ងៃក្រោយទៀត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s