ឃ្លានណាស់!!!


សួស្តីបងប្អូនអ្នកភូមិផងរបងជាមួយបន្តូលចិត្តទាំងឡាយ!!! ថ្ងៃនេះមកអើតបន្តិច,​មកពីឃ្លានពេក!!! មានតែរបស់មួយនេះ យកមកផ្ញើជូនបងប្អូន ។

5 thoughts on “ឃ្លានណាស់!!!

  1. ខ្យង​ស្ងោជ្រលក់​ទឹក​ប្រហុក​នៅ​ផ្លូវ​ចូល​ភ្នំបាសិទឆ្ងាញ់ណាស់, បើ​គេ​ឆ្កឹះ​មក​ឆារគ្រឿងវិញ ក៏​ឆ្ងាញ់ម៉ាសន្ធឹកដែរ!

  2. ចៃដន្យអី ប្រយ័ត្ន ស្លាកសំបងវាហូវ! 🙂 ខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំខ្យងហ្នឹងដែរ តែយប់ហើយដូចមិនសូវស្រួលសោះ :mrgreen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s