២​ ក្លាយជា ១


សួស្តីបងប្អូនទាំងឡាយ

សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារតែមានការរវល់ខ្លាំង, ទើបមិនបានធ្វើការសរសេរអត្ថបទយកមកកំដរអារម្មណ៍បងប្អូនបានច្រើន ។

ថ្មីៗ នេះ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តធ្វើការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវប្លុកចំនួនពីររបស់ខ្ញុំអោយក្លាយជាប្លុកតែ ១ ។

ប្រហែលជាច្របូកច្របល់បន្តិចហើយ ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើអត់មានពេល, ព្រោះត្រូវមើលខុសត្រូវលើច្រើនទំព័រទៀត

Advertisements

One thought on “២​ ក្លាយជា ១

  1. ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ធ្វើ​អញ្ចឹងដែរ! ពេលនេះសល់​តែ​ប្លក​អន្ធការតែមួយទេ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលប្លកពីរចូលគ្នា!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s