កំណែប្រែលើទំព័ររបស់ Asia’s Perfect 10


សួស្តីបងប្អូន!!! សង្ស័យថាភ្លេចខ្ញុំហើយមើលទៅ ។ មិនអីទេ, ខ្ញុំមិនសូវទំនេរស្រាប់ឥលូវ​។

ថ្ងៃនេះ ឆ្លៀតបានធ្វើការងារខ្លះសំរាប់គំរោងរបស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំបានចូលធ្វើការកែប្រែទំព័រមុខរបស់ប្លុក Asia Perfect 10 ដែលខ្ញុំកំពុងជួយដែលនោះ ។

សូមជួយអោយយោបល់បន្តិចទៅមើល, យ៉ាងម៉េចដែរ?​ ហើយសូមជួយចូលទស្សនាលេងផង, នៅទីនោះ សំបូរទៅដោយស្នាដៃផ្សេងៗ ទាក់ទងនឹង អាស៊ាន ។

Asia’s Perfect 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s