បកស្រាយកំណាព្យនេះទៅមើល!!!


នឹងលីងសណ្តែកនៅក្នុងឆ្នាំង ត្រូវដុតភ្លើងខ្លាំងតាំងអោយសុស

យកទងសណ្តែកដុតធ្វើអុស គ្រាប់លីងឆ្អិនសុសព្រោះទងវា ។

ដើម ទង និងឫសដុះជាគ្រាប់ កើតជាប់ជាមួយដោយពូជធារ

ភ្លើងឆេះព្រោះទងធាងផ្តុំគ្នា ធ្វើអោយគ្រាប់វាខ្លោចឆ្អិនទៅ ។

Advertisements

3 thoughts on “បកស្រាយកំណាព្យនេះទៅមើល!!!

 1. មានអត្ថន័យជ្រៅណាស់ អ្នកអត់ដឹង មិនយល់រ៉េ អ្នកយល់បានដឹង​!

 2. គ្រឹះឈរយ៉ាងរឹងពឹងនឹងដី សសរដប់ម្ភៃឈរជ្រែងទុក ធ្នឹមផ្តេកខ្វាត់ខ្វែងក្រែងបន្ទុក កំរាលរងផ្ទុកផ្ទាល់កំលាំង ។
  ដីធូររលុងគ្រឹះស្រមស្រុត សសរទាញផុតធ្នឹមលែងខ្លាំង ជញ្ជាំងកំរាលច្រាលកំលាំង បែកស្រាំផ្ទាំងៗចាំថ្ងៃបាក់ ។

  1. សូមអរគុណ

   កំណាព្យនេះ ពិរោះ និងមានន័យណាស់ ហើយន័យរបស់វា មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកំណាព្យរបស់ទំព័រនេះដែរ ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា វាសំដៅលើរឿងពីរផ្សេងគ្នា

   កំណាព្យរបស់ទំព័រនេះ គឺសំដៅលើ មនោសញ្ចេតនា បងប្អូន
   ចំណែកកំណាព្យរបស់បង គឹសំដៅលើ ឬសគល់គ្រួសារ ។

   តើខ្ញុំគិតនេះ ត្រឹមត្រូវទេ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s