ទៀតហើយ ណារឹតុ ទៀតហើយ!!!


អីយ៉ា​ គិតទៅអ្នកនិពន្ធរឿងណារឹតុនេះ ប្រហែលជាស្រលាញ់អង្គរវត្តយើងមែនទែនហើយ បានជាប្រើប្រាស់វាក្នុងរឿងនេះដល់ទៅបីដង ។

នេះដកស្រង់ចេញពី កុន របស់ណារឹតុ គឺវគ្គ Naruto Shippūden 2: Bonds. វាមានឈ្មោះថា Ancor Vantian, ជាយានដ៏ធំមួយ ។ ខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលភាគហ្នឹងទេ ហើយក៏មានបំណងហ្នឹងមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

7 thoughts on “ទៀតហើយ ណារឹតុ ទៀតហើយ!!!

  1. ខានមើលរឿងណារឹតុហ្នឹងយូរហើយ អាឡូវភ្លេចអស់!!!

    1. បើគេមកមែន ចាំបងអោយគេទីថតនៅផ្ទះប្អូនឯងដែរ ។ ហេហេ

      1. ហិហិកុំអី!ផ្ទះខ្ញុំតូចខ្លាំងណាស់! មានសឹតតែប្រកាស! អត់មានអីល្អមើលទេ! ហិហិហិ
        បងមែនទេ! ជាអ្នកដឹកនាំរឿងគុងហ្វូភេនដា?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s