មើលស្រីជប៉ុនលេងហ្គីតា… ព្រឺក្បាល!!!


Advertisements

5 thoughts on “មើលស្រីជប៉ុនលេងហ្គីតា… ព្រឺក្បាល!!!

  1. ខ្ញុំ​សុំ​និយាយ​ដោយ​ត្រង់​ទៅ ចុះ​ថា ប៉ុណ្ណឹង​ក៏​សូវ​ជា​ខ្លាំង​ប៉ុន្មាន​ទេ ខ្ញុំ​ក៏​អាច​លេង​បាន​ដែរ ព្រោះ​ថា​អ្វី​ដែល​នាង​លេង គឺ​គ្រាន់​តែ​លេង សូឡូ មួយ​មុខ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ! អ្នក​ដែល​លេង​ហ្គីតា ខ្លាំង​ទាល់​តែ​ពូកែ​លេង ចង្វាក់ Blue លេង​ហ្គីតា​ធម្មតា មិន​មែន​ហ្គីតា​អេឡិកទ្រិក

    1. ចុះញ៉ុមម៉ែនព្រឺហ្នឹងថ្វីដៃនាងណា

      ញ៉ុមព្រឺអាផ្សេងតា 😀

  2. ចុះនិយាយចឹង, ញ៉ុមជាមនុស្សណា មែនជាកំពឺសណា, មនុស្សមានក្បាល ហើយចេះខូចចឹងហើយ ហេហេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s