បាខែមត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែម


ក្រុម​ការងារ​បាខែម​ភ្នំពេញ​មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​សិស្ស និស្សិត​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ចូលរួម​ជួយ​រៀបចំ​កម្មវិធី​បាខែម​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១០ ដោយ​ការ​ស្ម័គ្រចិត្ត សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៩៩០៧៧៨ ឬ​អ៊ីមែល keomony@gmail.com។
ក្រុមការងារ​យើង នឹង​ផ្ដល់​ឱកាស​ដល់​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ថ្មីៗ​ចំនួន ២០ នាក់ ។ អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​នឹង​ទទួល​បាន Certificate បញ្ជាក់​ពី​ការ​ចូលរួម​រៀបចំ​កម្មវិធី​នេះ ។
ផុត​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ ។

Advertisements

2 thoughts on “បាខែមត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែម

  1. ជាកម្មវិធីអីទៅ? ជួយពន្យល់ឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចម៉ោ! អរគុណ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s