ខ្ញុំត្រឡប់មកដល់វិញហើយ


សួស្តីបងប្អូន

ខានជួបគ្នាយូរហើយ មិនដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទេ ។ សព្វថ្ងៃនឹកបងប្អូនអ្នកភូមិរបស់យើងណាស់ តែដោយសាររវល់ពេក ទើបអត់បាន សរសេរអ្វីបន្តិចបន្តួចដាក់អោយមើល ។

ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ដើររហូត តាំងពីភ្នំពេញ ដល់ព្រះវិហារហើយដល់មហាកំពែងចិន តែឥលូវ មកដល់ផ្ទះវិញហើយ ។ ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ ខានសរសេរយូរ អត់ដឹងត្រូវសរសេរអីទេ ។

ឥលូវ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមចូលរៀនថ្នាក់ Master នៅបញ្ញាសាស្រ្ត ហើយ ។ តែសព្វថ្ងៃនៅលីវដដែល មិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំ ។

ប៉ុណ្ណឹងបានហើយ កុំតាប៉ែច្រើនពេក ចាំនឹកឃើញអី ចាំនិយាយទៀត ។

Advertisements

2 thoughts on “ខ្ញុំត្រឡប់មកដល់វិញហើយ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s