មនុស្សបីនាក់លេងហ្គីតាមួយ


មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ កំពុងលេងបទ​ “ប្រជុំគ្នា” ហើយមានអ្នកជួយលេងពីក្រោយអោយទៀត

Advertisements

7 thoughts on “មនុស្សបីនាក់លេងហ្គីតាមួយ

  1. អូរហូរ……ពិតជាឡួយមែន……
    មើលទៅពិតជាអាចបំបែកឯកត្តកម្មបានហើយ

    ពិតជាឡូយ​ ពិតជាសង្ហាមែនមែន….

    ជំរាបលា
    វណ្ណពិសិដ្ឋ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s