នាំគ្នាច្រៀង “ស្អាតជានិច្ច”


ស្អាតជានិច្ច ស្អាតជានិច្ច យើងកុំភ្លេចត្រូវសំអាតកាយ មុនពេលគេង ពេលញ៉ាំបាយ សំអាតកាយមុនទៅសាលា ។

កុំលេងដី កុំលេងដី នាំទុក្ខភ័យដល់យើងគ្រប់គ្នា ត្រូវតែស្អាត គ្រប់វេលា ទើបគេថាកុមារគំរូ ។

នឹកឃើញបទនេះ ពីក្មេងគ្រូបង្ខំអោយច្រៀង ដល់ធំឡើង បង្ខំគេអោយច្រៀងវិញ ។ ហេហេ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s