ត្រីនាគជប៉ុន


មិនដឹងថាជាត្រីស្អីទេ តែមើលទៅធំណាស់ ហើយមិនដឹងថាសត្វត្រីមួយនេះ មាននៅសល់ច្រើនឬអត់ទេ ។

ត្រីនេះ ត្រូវគេចាប់បានកាលពីចុងឆ្នាំទៅ នៅខេត្តមួយនៃប្រទេសជប៉ុន (Kurobe, Toyama Prefecture) និងត្រូវគេអោយឈ្មោះថា “ryugu no tsukai” (slender oarfish) ដែលរស់នៅក្នុងបាទសមុទ្រជ្រៅ ។ គេជឿថា វត្តមានរបស់វា អាចនាំមកនូវគ្រោះរញ្ជួយផែនដី ។ គួរអោយខ្លាចណាស់ ។

Advertisements

5 thoughts on “ត្រីនាគជប៉ុន

    1. សូម្បីតែជប៉ុនក៏ចេះភរដែរលោកអើយ ។

      តែអត្ថបទគេសរសេរថា ដែលពពួកត្រីបែបនេះស្រាប់តែលេចមុខនៅតំបន់ទឹករាក់ ប្រហែលជា អាចមានគ្រោះរញ្ជួយផែនដី ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s