ល្បិចប្តីសម័យថ្មី


នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ “បីម៉ាត់កំចាត់អូនស្រី” ដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងៈ

ប្តី៖ អូន! បើបងត្រូវឆ្នោត អូនឯងគិតម៉េច?

ប្រពន្ធ៖ អូនយកពាក់កណ្តាល ហើយលែងបងឯងចេញ ។

ប្តី៖ ល្អហើយចឹង! បងទើបតែត្រូវឆ្នោត ១០ ដុល្លា ។ អាលូវយក ៥ ដុល្លា ដើរចេញពីជីវិតអញទៅ ។

សូមធានាពិតជាមានប្រសិទ្ធិភាព​ ។

Advertisements

4 thoughts on “ល្បិចប្តីសម័យថ្មី

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s