រីករាយជាមួយនឹងលោកប៊ួស


ខ្ញុំទើបតែរកឃើញនូវវីដេអូកំប្លែងមួយ ក៏គិតថាចែកចាយអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនា ។ វាគឺជាការប្រមូលយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ ដែលកំប្លែងៗ របស់លោកប៊ួស និងមានទាំងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទៀតផង ។

សូមជំរាបថា ខ្ញុំគ្មានចេនតាឌឺដងដល់គាត់ទេ គ្រាន់តែចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកំសាន្ត ។

សូមរីករាយកំសាន្តដូចតទៅ

Advertisements

2 thoughts on “រីករាយជាមួយនឹងលោកប៊ួស

  1. វគ្គ​ខ្លះ​នេះ​វិដេអូ គឺ​គេ​កាត់​ត ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​កំប្លែង​តែប៉ុណ្ណោះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s