រដូវវស្សាឆ្នាំនេះ ដូចជាលឿនដល់ហើយ?


មានអារម្មណ៏ដូចខ្ញុំទេ?

យើងចាប់ផ្តើមទទួលទឹកភ្លៀងតាំងពីចុងខែមេសាមកម្ល៉េះ ហើយក៏ចាប់ផ្តើមមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំ ។ គិតទៅ អាកាសធាតុស្រុកខ្មែរ​ ដូចជាប្រែប្រួលដល់ហើយ ព្រោះតាមខ្ញុំចាំ កាលឆ្នាំទៅ គឺរហូតដល់ខែមិថុនាឯណោះ ទើបចាប់ផ្តើមមានភ្លៀងធ្លាក់ ។ មិនដឹងជា​យ៉ាង ម៉េចទេ ចេះតែបារម្ភ តិចលោឆ្នាំនេះលិចភ្នំពេញទៅ ?

3 thoughts on “រដូវវស្សាឆ្នាំនេះ ដូចជាលឿនដល់ហើយ?

  1. កុំ​ភ័យ​ព្រោះ​បើ​មាន​ទឹក​​ជន់​នៅ​អំពេញ នោះ​ពិតជា​សប្បាយ​ជិះ​ទូក​លេង​កណ្ដាល​ក្រុង​ហើយ…

    1. កំពុងតែគិតថា បើបើករកស៊ីជួលទូកដរបែបដាច់ផស់គេ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s