មកដល់ហើយ!!!


មិនដឹងថាមកដល់តាំងពីពេលណាទេ ទើបតែឃើញលក់ក៏ទិញយកមកមើលទៅ ។

គិតទៅ ស្រុកខ្មែរកាន់តែទំនើបហើយទេតើ ។ មានប្រិយមិត្តរបស់ណារឹតុនៅទីនេះទេ?​

ខ្ញុំតាមដានរឿងនេះ ជាងស្អីទៅទៀត ។ ទាំងសៀវភៅ ទាំងជីវចល មើលទាំងអស់ ។ ឥលូវមានជាភាសាខ្មែរទៀត ។

Advertisements

13 thoughts on “មកដល់ហើយ!!!

  1. ហេស ហេហ…និយាយដូចដឹង! ញ៉ុមនៅទីនេះ! ញ៉ុមតាមដានអាហ្នឹងសឹងភ្លេចបាយ ភ្លេចទឹកហើយ! lol
    ចេញលក់ក្នុងស្រុកបកប្រែជាភាសាខ្មែរហ្នឹងបាន ច្រើនខែរដែរហើយ ហើយចេញបានបីវ៉ុល, តែមិនដែលទិញទេ ព្រោះមើលដល់ភាគទី 491 ទៅហើយ ទៅមើលអីអាទើបចាប់ផ្តើមហ្នឹង! 😀

  2. ខ្ញុំមើលដែលតើ មើលទាំងវីដេអូទៀត ដោនឡតទុកមើលសឹងគ្រប់វគ្គ។

  3. ចង់ឲ្យដែរ តែទំហំធំៗពេក ឲ្យតាមណា ទៅ?
    ថតពីទូរទស្សន៍ ជប៉ុនទៅហ្នឹង!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s