ស្អែកប្រលង IELTS


ដល់ពេលហើយ ។

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ សង្ងំហាត់គុនយូរហើយ ជិតដល់ពេលបញ្ចេញស្នាដៃហើយ ។

យប់នេះ ត្រូវអង្គុយលេងភ្លេង និងស្តាប់ភ្លេងអោយអស់ចិត្ត រួចចាំសរសេរគំរោងការណ៍សំរាប់ថ្ងៃស្អែក ។

សូមអរគុណ មិត្តទាំងអស់ ដែលជៀជាក់លើ ឆាលី សំសុក្រឹត្យខ្ញុំ ។ សូមសន្យាថា នឹងមិនធ្វើអោយមិត្តទាំងឡាយ ខកចិត្តឡើយ ។

To be absolute

– No excuse
– No hesitation
– No regret

Aim for the goal, energy may be likened to the bending of a crossbow; decision, to the releasing of a trigger.

If it succeeds, get your rewards…. See More

If it fails, be responsible for your mistake, and try it again.

Such is the tradition of Falcon strike : ‘One shot to your soul’

Let’s deal in absolute

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s