សូម្បីតែឆ្កែខ្ញុំក៏ចេះសំពះដែរ !!!


ខ្ញុំមានឆ្កែមួយឈ្មោះអា កូកា (អា​ មានន័យថាឈ្មោល) ។

ខ្ញុំសុំវាពីពូរបស់ខ្ញុំ ហើយគាត់បានបង្ហាត់វាអោយចេះសំពះ ។ វាចេះណាស់ ចេះទាំងចាប់កណ្តុរទៀត ។

Advertisements

4 thoughts on “សូម្បីតែឆ្កែខ្ញុំក៏ចេះសំពះដែរ !!!

  1. យីឆ្កែបងអែងចេះម្ល៉េះ សំពះអោយញាប់ឆ្មេរហ្មង ហាហា

  2. គ្នាសំពះប៉ុណ្ណឹងហើយ បែរជាបះអោយគ្នាចឹង។ លើកក្រោយដាក់អោយគ្នាអោយស្រួលផង

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s