មនុស្សយន្តជប៉ុន


វីដេអូមួយនេះ ចេញតាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ តែខ្ញុំគិតថា មិនទាន់ហួសសម័យប៉ុន្មានទេ ។

នៅប្រទេសជប៉ុន បច្ចេកវិទ្យាខាងមនុស្សយន្តមានការរីកចំរើន ស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ ។ មនុស្សស្រីម្នាក់នេះ គឺមានភាពរស់រវើក ហូសពីការស្មាន ហើយថែមទាំងអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយមនុស្សបានទៀត ។ បើគិតថា មកដល់ឆ្នាំ២០០៩ នេះ បែបគេបន្ថែម នូវ គុណលក្ខណាមួយចំនួនអោយនារីដែកម្នាក់ហើយ ។ មិនដឹងថា បើគេលក់ គេប្រុងលក់ក្នុងតំលៃប៉ុន្មានទេ ។

3 thoughts on “មនុស្សយន្តជប៉ុន

 1. ចំ ចំនុចខ្ញុំតែម្តងហើយ។ អូហ៍ តំលែនារីនេះ គឺ ចាប់ពី២លាន យ៉េនទៅ។

   1. គឺតំលៃលុយជប៉ុនដែលគេចាយសព្វថ្ងៃនោះអី!!!!!
    អាពាក្យចំចំនុចខ្ញុំតែម្តងនោះគឺ ខ្ញុំចូលចិត្តវិទ្យាសាស្រ្តទេ បងអើយ មិនមែន
    ស្រីជប៉ុន robotទេ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s