ថ្អៃនេះទៅធ្វើ Passport


ថ្ងៃនេះ មិត្តភក្តិនៅសាលាជប៉ុនគេបបួលទៅធ្វើ​ Passport ។ ឥលូវកំពុងអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី អោយប្រទានលុយមកបន្ថែម ព្រោះគ្មានលុយមួយរៀលសោះ ។ មិនដឹងថាធ្វើ Passport នឹងអស់ប៉ុន្មានទេ ហើយរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទើបបានដែរ ។ តែទោះជា យ៉ាងណា ក៏ត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើដែរព្រោះអាចមានដំណើរចេញទៅក្រៅ ។

ចាំមើលៗ លើថាឥលូវនឹងមាន Electronic Passport ផង មិនដឹងអាហ្នឹងអីគេទេ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s