តើមនុស្សស្រីចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រុសឬទេ?


ថ្ងៃនេះចេញទៅក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិ ហើយគាត់នឹងអាយុបងខ្ញុំ ។ តាមផ្លូវលើតែគាត់រអ៊ូរឿងនេះ រឿងនោះ ហើយដល់ទីបំផុត មករអ៊ូថា គាត់អត់ធ្វើមនុស្សស្រីទេ គាត់ឃើញមនុស្សប្រុសយើងនឹងមានសេរីភាព មានអំណាចជាងមនុស្សស្រីច្រើនណាស់ ។ ខ្ញុំក៏លួងទៅវិញ ថា ចុះស្អាតត្រឹមគាត់នឹងមានមនុស្សប្រុសតាមច្រើន មិនគិតផង​ ហើយពេលគេតាមម្តងៗ កឹបកេងទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សប្រុសអស់រាប់លានដុល្លាមិនថាផង មកគិតតែពីរឿងអត់បានការ ។ តែគាត់និយាយថា ដល់ពេលមានគ្រួសារ មនុស្សស្រីត្រូវមនុស្សប្រុសគៀបសង្កត់ច្រើន ហើយត្រូវឋិតក្រោមអំណាចមនុស្សប្រុសទៀត ។ ខ្ញុំតបទៅវិញថា មិនដែលលឺគេថា មនុស្សប្រុសខ្លាចប្រពន្ធដូចខ្លាចម្តាយទេឬអី ? តែគាត់នៅតែចចេសនិយាយថា ពេលខ្លះគាត់ឃើញមនុស្សប្រុសវាយ ធ្វើបាបមនុស្សស្រី ហើយជេរស្តីអោយទៀត ។​ ខ្ញុំដូចចង់កប់យោបល់ត្រង់នេះ តែខ្ញុំក៏ខំបន្តទៅថា ពេលរៀបការទៅដឹងហើយ ។ ហើយ បើធ្វើមេផ្ទះល្អ ប្តីនឹងទិញខោអាវស្អាតៗ អោយស្លៀកហើយ គិតតែពីខំរៀន និងធ្វើការទៅ ។ គាត់ក៏រៀងស្ងាត់បន្តិចទៅ ។

តែបើគិតៗទៅ ធ្វើជាមនុស្សប្រុសពេលខ្លះច្រណែននឹងស្រីៗ ហើយបើមនុស្សស្រីវិញ ទៅជាច្រណែននឹងមនុស្សប្រុស ។ វាដូចជា ធ្វើអោយ ខ្ញុំគិតថា មូលហេតុដែលមនុស្សស្រីស្រលាញ់មនុស្សប្រុស មកពីគេចង់បានអ្វីដែលដូចជាមនុស្សប្រុស ដូចជាភាពក្លាហាន ជាដើម ។ ហើយមនុស្សប្រុសសំលឹងឃើញភាពទន់ភ្លន់របស់មនុស្សស្រី ដែលធ្វើអោយពួកគេលង់ក្នុងរណ្តៅស្នេហ៍ ។ តែបើនិយាយ តាមត្រង់ទៅ ធ្វើជាភេទអីក៏ដោយ ក៏វាដូចជាមិនទាស់ខុសអីដែរ ព្រោះបើគិតទៅលើលោកវាមានតែពីរភេទ​​ (សូមកុំលើកយក ភេទទីបីមកនិយាយ) ហើយមនុស្សដល់ទៅរាប់លាននាក់ ដូច្នេះ​ចំនួនមនុស្សប្រុស និងស្រីគឺវាសមមាត្រតាមបែបធម្មជាតិបាត់ទៅហើយ ដូចនេះវាគ្មានវិសមភាពអីទេ ។ អញ្ចឹងការដែលគិតថាមនុស្សប្រុសខ្ពង់ខ្ពស់លើមនុស្សស្រី ខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេដចោលព្រោះលើលោកគឺវាមានពីរធាតុប្រឆាំងគ្នាជានិរន្ត ។

Advertisements

29 thoughts on “តើមនុស្សស្រីចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រុសឬទេ?

 1. sour sdey Mr denith !!!
  i`m dary.after reading, i feel that she`s right.there`s a lot of things that women can`t do,but men can.actually,i wanted to be a man too when i was younger.

  1. I believe that people do have fantasy, something beyond possibilities. And they can go wild and above normal.

   Sometimes, we forgot that the world is created through “matter” and “anti-matter.” These two things then create such opposing entities such as
   – Male and Female
   – Dark and Light
   – Warmth and Coolness
   – Life and death
   etc.

   And for every duo-entities there is a balance.

   I think from woman perspectives, they should have looked more into themselves and their gender, and see how much power they actually have. If I’m not mistaking, Female side has the power of softness, kindness, adoration, sympathy, beauty. It is because of woman that there are colors, designs, styles and so-on. Man do things for woman in the first place, that should be the first principle of all to be appreciated.

   In my opinion, we are all equal, in any sense. Man provides shelter and woman provides strength. Man brings outer-peace while woman maintain inner-peace. The two duo-entities serve to compliment, substitute one another. Thus, being a woman is no such thing as lower, or worse than being man.

   We, man, are filled with responsibilities, duties and promises. I see no point that man is at rest when woman is not, or more active. We are endlessly contribute to woman’s cause. Didn’t you realize it?

   1. thanks for your nice answer.
    anyway,i really hope that in the real world,there`re more and more men filled with responsibilities, duties and promises ( and can do what they promised), just as what you said.

 2. guys always have advantage over girls…hahaha…there are certain reasons to why girls want to be guys ^^ hehe
  umm…i wish we could exchange our gender for at least 1 day 😀 hahaha

  have u ever listened to dis song bro? If I Were a Boy 😀 haha
  love its lyrics!!!

 3. In love theory, a gentleman will wholeheartedly fulfill her wishes without any further thinking, which mean he will acts for her no matter what it is when he’s really madly in love with her. And, for a real gentleman, we never fight or even hit a girl when she did something wrong, I mean like punch or kick. But it is normal for woman to hit a man when he did something wrong. And, there is a famous saying of “Ladies first.” So what do you say?

  1. oh, this is the advantage girls have over guys,u mentioned ??!! haha 🙂
   you are right,for a “real gentleman”,they will do so.

 4. hello my name is chanda

  may i express my little idea about being a man
  in the past i also want to be a man. but now i think nothing is special between man n woman as long as society give both sexes equality n as long as we have strong will n put effort to achieve our goal.

   1. Ms chanda,i used to want to be a man too.but now i don`t.and this`s not because the society give us sexes equality ,but because i love what i am now.

    but let me ask you two ( chanda n denith), do u really think that now men n women are equal in our society ???

   1. Even we men find it hard to comfort a lady, and such complexity is quite a tough task for men. However, we always try our best to make women happy, and we always want to do it because of you. Why are you wanting to become man and abandon the treasures that all man desire?

    We complete each other, don’t we?

   2. hello…!!! i no longer want to be a man any more !!!, and neither does Mr chanda .
    yes,we may complete each other in some ways.
    anyway,i feel you`re speaking for women:)

   1. who ស្ញេញ ,who ញញឹម ???
    i just wanted to leave a reply ,but there seemed to be an error so i did it again. then, i noticed there`re 2 replies.

    ok,don`t care about it too much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s